Industry News

Mer fokus på NLS diagnostik och NLS diagnostikutrustning

Med tiden har Biophilia Trackers diagnostiska kapacitet utökats avsevärt, först med introduktionen av ny teknik och användningen av ultrahögpresterande datorer. Den praktiska marknaden för diagnostisk 3D-visualiseringsteknik kommer gradvis att bildas genom ofarliga icke-joniseringsmetoder, som kan realisera en mängd olika dynamiska studier, det vill säga NLS-tekniken kommer utan tvekan att sticka ut. Fler och fler kliniska terapeuter inser behovet av att behärska NLS diagnostisk utrustning (Biophilia Tracker är den mest perfekta NLS diagnostiska utrustningen som finns), eftersom behovet av välutbildade experter inom detta område är uppenbart.

Bland traditionella medicinska experter finns det en trend mot mer uppmärksamhet på datorröntgen och magnetisk resonanstomografi. Det är därför NLS-teknologin tyvärr förblir dold inom mer ortodoxa diagnostiska metoder. Kliniker kommer att vara redo (och på många sätt redan redo) att förbättra sina diagnostiska möjligheter genom användning av NLS-tekniker, ofta utan behov av X-CT, MRI och radionuklidmetoder. Nyckeln till optimal diagnostisk och terapeutisk tillämpning av, i ordets alla betydelser, original och högeffektiv medicinsk teknik kan dock endast hittas i det strategiska partnerskapet mellan NLS diagnostiska experter, radiologer och kliniker.
SIGNUP FOR OUR NEWSLETTER
Subscribe free newsletter to get latest products and discount information.

BRS Co.,Ltd. © All Rights Reserved.